Chargen

x Nikolaus Dorfstetter v. Malmer
x@neostadia.at

xx1 Daniel Poppinger v. Unicum
xx2 Paul Pfann, BSc v. Da Vinci
xx@neostadia.at

xxx Bernhard Wieser, BSc v. Rodler
xxx@neostadia.at

xxxx Matthias Bavinzski, MLaw v. Rekord
xxxx@neostadia.at

FM1 Philipp Sengstschmid, BSc v. Salio
FM2 Alexander Filipp v. Jägermeister
fm@neostadia.at

BW1 Dominik Wieser v. Nano
bar@neostadia.at

BuWa Philipp Sengstschmid, BSc v. Salio

VV1 Alexander Filipp v. Jägermeister
VV2 Alfred Gruber v. Peregrinus
vv@neostadia.at